Wettelijke bepalingen

Wettelijke info van de website www.luberontourisme.com.

Website van de VVV Luberon Monts de Vaucluse, hoofdkantoor Place François Tourel – 84300 Cavaillon

Phone: +33 04 90 71 32 01 incoming@luberoncoeurdeprovence.com

Intellectueel eigendom

Deze website is eigendom van de VVV/Toeristische dienst Office de Tourisme Luberon Monts de Vaucluse, die auteur is in de zin van de artikelen L.111.1 e.v. van het Franse wetboek voor Intellectueel Eigendom. De foto’s, teksten, slogans, tekeningen, beeldmateriaal, videoclips al dan niet met geluid, en alle op deze website geïntegreerde werken zijn eigendom van VVV Luberon Monts de Vaucluse.

Weergave van (delen van) de website, op papier of digitaal, is alleen toegestaan voor strikt persoonlijk gebruik, elk gebruik voor commerciële doeleinden is uitgesloten, en dient overeen te stemmen met de bepalingen van artikel L.122-5 van het Franse wetboek voor Intellectueel Eigendom.

Met uitzondering van bovenstaande bepalingen is elke herdruk, weergave, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook en op welk communicatiemiddel dan ook, van de hele of een deel van de website, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van VVV Luberon Monts de Vaucluse strikt verboden en geldt als een overtreding waarvoor de dader op burgerlijk en strafrechtelijk gebied aansprakelijk wordt gesteld. De op deze website verstrekte informatie is niet bindend en kan onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaand bericht. De bijzonderheden en beschikbaarheid van de producten en diensten op deze website zijn geldig in Frankrijk.

VVV Luberon Monts de Vaucluse zet zich in voor de exactheid en het updaten van de op deze website vermelde info, waarvoor hij zich het recht voorbehoudt om de inhoud te corrigeren. VVV Luberon Monts de Vaucluse kan niet garant staan voor de compleetheid of het ontbreken van wijzigingen door een derde (bijv.: virus, intrusie…). Op algemene wijze stelt VVV Luberon Monts de Vaucluse zich niet aansprakelijk voor een eventueel opgelopen schade tijdens het surfen op deze website.

Hyperlinks

De website staat andere websites of communicatiemiddelen toe een hyperlink aan te maken naar de homepage (www.luberontourisme.com), onder voorbehoud dat de pagina opent in een nieuw venster, dat de toegang tot de pagina’s die deze links bevatten naar VVV Luberon Monts de Vaucluse gratis is, dat de weergegeven documenten in hun totaliteit gerespecteerd worden. Deze toestemming is niet van toepassing op websites die informatie verspreiden van polemische, pornografische, xenofobische aard of die inbreuk maakt op goede zeden. VVV Luberon Monts de Vaucluse behoudt zich het recht voor een hyperlink te verwijderen indien deze niet strookt met de stijl en opzet van de website.

Persoonsgegevens/ Franse wetgeving

Uw persoonlijke gegevens (newsletter) zijn strikt vertrouwelijk en worden niet doorgegeven aan derden. Conform de Franse Informaticawet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2004, beschikt u over een recht van verzet m.b.t. de u betreffende gegevens (art. 26), recht op toegang (art. 34-38) en recht op rectificatie (art. 36). De internetgebruiker die de newsletter niet meer wenst te ontvangen, dient zelf het abonnement op te zeggen via de daarvoor bestemde link.

VVV Luberon Monts de Vaucluse heeft een verklaring van geautomatiseerde verwerkingen in het kader van het verzamelen van persoonsgegevens bij de CNIL gedeponeerd, conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 25 mei 2018. De gegevens kunnen niet worden overgedragen aan derden conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 25 mei 2018. De gebruikers van de website beschikken over een recht op toegang (art. 34-38 van de Franse Informaticawet), verzet (art. 26) en rectificatie (art. 36) inzake hun persoonsgegevens. Zo kan elke gebruiker eisen dat de hem/haar betreffende inexacte, niet complete, onduidelijke of verouderde informatie gerectificeerd, aangevuld, verhelderd, geüpdatet of verwijderd wordt.

Credits

Franck DELAHAYE – Directeur VVV

Bianca Ogel – Salesafdeling

Copyright

Alle rechten voorbehouden voor VVV Luberon Monts de Vaucluse. Alle elementen waaruit de website bestaat (naam, logo’s, illustraties, foto’s, domeinnaam, animaties, downloadbare documenten en elk ander document) zijn exclusief eigendom van VVV Luberon Monts de Vaucluse. Daartoe is elke representatie, weergave, wijziging, commercieel gebruik en elke overdracht naar een andere website en/of elk ander communicatiemiddel verboden, tenzij de uitgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk toestaat.

Contact 

VVV Luberon Monts de Vaucluse   

Place François Tourel – 84300 Cavaillon 

Phone : +33 04 90 71 32 01 – incoming@luberoncoeurdeprovence.com

Volg ons op onze netwerken

Copyright © 2023 /Alle rechten voorbehouden voor Luberon Tourisme

Wettelijke bepalingen

Destination Luberon

+33 04 90 71 32 01

Place François Tourel, 84301 CAVAILLON CEDEX